RIHLAH CINTA

Bismillahi.. R  I  H  L  A  H  C  I  N  T  A "Ketika keluasan hati dimenangkan oleh sang pemilik kemenangan tiada yang dapat menghalangi Cinta yang tunduk patuh bertasbih di hadapan sang kekasih, Rabbi"

#nostalgia #bukubaru #bukubacaan #cerpen #bukumembangunjiwa #cerpen #kumpulancerpen

Comments