Post Page Advertisement [Top]

Edukasi

Karakter Muslim

*Sudahkah karakter ini ku miliki*

*1.- Saliimul ‘Aqiidah* / سليم العقيدة
(BERSIH AQIDAHNYA)
_“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku, semuanya karena Allah Rabb semesta alam”. (Al-An’aam : 162)_

*2.- Sahiihul ‘Ibaadah* / صحيح العبادة
(BENAR ‘IBADAHNYA)
_“Shalatlah kamu seperti yang kamu lihat Aku shalat”. (Riwayat Bukhari)_

*3.- Matiinul Khuluq* / متين الخل ق
(KOKOH AKHLAKNYA)
_“Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. (Al-Qalam : 68)_

*4.- Qawiyyul Jismi* / قوي الجم
(KUAT JASMANINYA)
_“Mu’min yang kuat lebih aku cintai daripada mu’min yang lemah”. (Riwayat Muslim)_

*5.- Mutsaqqaful Fikri* / مثقف الفكر
(INTELEK DALAM BERFIKIR)
_“Katakanlah: samakah orang yang ber-ilmu dengan orang yang tidak ber-ilmu, sesungguhnya hanya orang-orang yang ber-akallah yang dapat menerima pelajaran”. (Az-Zumar : 39)_

*6.- Mujaahidun Linafsih* / مجاهد لنفسه
(KUAT MELAWAN HAWA NAFSUNYA)
_“Tidak ber-iman seseorang dari kamu, sehingga ia menjadikan hawa nafsunya tunduk pada ajaran Islam yang aku bawa”. (Riwayat al-Haakim)_

*7.- Hariishun ‘alaa Waktih* / حريص على وقته
(SUNGGUH-SUNGGUH MENJAGA WAKTUNYA)
_“Manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara: mudamu sebelum tua, sehatmu sebelum sakit, kayamu sebelum miskin, lowongmu sebelum sibuk, dan hidupmu sebelum mati”. (Riwayat al-Haakim)_

*8.- Munazhzhamun fii Syu’unih* / منظم في شئونه
(TERATUR DALAM SEMUA MASALAHNYA)
_“Kebatilan yang teratur, dapat mengalahkan kebenaran yang tidak teratur”. (Ali bin Abi Thalib)_

*9.- Qaadirun ‘alal Kasbi* / قادر على الكسب
(MAMPU BERUSAHA SENDIRI)
_“Tidak ada penghasilan yang lebih baik bagi seorang laki-laki daripada bekerja sendiri dengan kedua tangannya”. (Riwayat Ibnu Majah)_

*10.-Naafi’un lighairihi* / نافع لغيره
(BERMANFAAT BAGI ORANG LAIN)
_“Sebaik-baik manusia, adalah paling bermanfaat bagi sesama manusia”. (Riwayat al-Qudhaa’i)._

_(Hasan al-Banna)_

*SUBHAANALLAH, DI TANGAN PRIBADI YG BERKARAKTER SEPERTI ITU “‘IZZATUL ISLAM WAL MUSLIMIN AKAN KEMBALI”.*

_Ilaahi, kumpulkan aku bersama mereka_
🌾💐🌺🌷🌸🌾

No comments:

Post a Comment

Terima kasih atas kunjungannya semoga menginspirasi jangan lupa tulis komentarmu di kolom komentar dan dapatkan informasi terbaru di setiap postingan. Jangan lupa follow akun Instagram @efrideplin dan Twitter @efrideplin87 juga YouTube Efri Deplin. Terima kasih semoga menginspirasi.

Bottom Ad [Post Page]

| Designed by Colorlib